Kapituła prowincjalna 2014

W dniach od 16 do 24 października w naszej wspólnocie prowincjalnej odbędzie się Kapituła Prowincjalna, której temat brzmi:

„Otwarte na Ducha Świętego – odnowić radość życia Ewangelią”.

„Kapituła to Zgromadzenie Sióstr, by omawiać sprawy Boże. Czas działania Boga.
Pragniemy, by czas kapituły ożywił w nas entuzjazm wiary, entuzjazm spotkania z Jezusem i pragnienie posiadania Ducha Świętego, entuzjazm czynienia dobra i przenikania wszystkiego duchem Ewangelii.
Kapituła Prowincjalna to ważne wydarzenie duchowe w naszej polskiej prowincji. To czas działania Pana w naszych myślach, sercu, czynach każdej z nas.”
/S.M. Daria Krawczyk – Przełożona Prowincjalna/

Prosimy Was więc, o wsparcie modlitewne w tym ważnym dla nas czasie, by Pan „na nowo nas stwarzał”, oczyszczał i pomagał wzrastać w Nim.
Byśmy były Jego dobrymi narzędziami. Otwarte na Ducha Świętego odnowiły radość życia Ewangelią...

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 299962, dzisiaj: 9

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com