Przyjęcie do pre-nowicjatu

"Ja jestem Drogą Prawdą i Życiem"(J14,6). Przez Ewangelię Jezus zaprasza każdego do pójścia w Jego ślady. On żyje nadal pośród nas i wskazuje drogę do osobistej, życiodajnej relacji z Nim, by przyprowadzić nas do Ojca."

17 września 2014r. rozpoczęła swoje życie zakonne, a tym samym powiększyła naszą wspólnotę Adrianna Zalewska z Opola.

Adrianno, niech Pan Ci błogosławi i umacnia oraz każdego dnia pomaga Ci wzrastać w Jego Miłości.

Cieszymy się, że jesteś z nami.

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 299964, dzisiaj: 11

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com