Jubileusz siostry M. Adelbaldy

Jubileusz zakonny, to nie tylko święto danej siostry, ale jest to święto całego Zgromadzenia. Dlatego cieszy się dom zakonny w Kłodzku i cieszy się całe Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Szpitalnych. Dnia 2 maja 2009 r. w Kłodzku, w naszym domu zakonnym, odbyła się niecodzienna uroczystość. Siostra Maria Adelbalda świętowała 50-lecie ślubów zakonnych. Dostojnej Jubilatce towarzyszyły siostry z prowincji, członkowie rodziny i kapłani przybyli z różnych stron. Centralnym punktem uroczystości jubileuszowych była Msza św. celebrowana przez o. Jeremiasza OFM, O. Damiana OFM, ks. proboszcza Stanisława Czachora oraz ks. Mariana Lubasa.

W homilii o. Jeremiasz zwrócił uwagę na istotę życia zakonnego, mówiąc, że: życie zakonne jest dla świata. Jednak świat bardzo często nie rozumie istoty życia w pełni oddanego Bogu. Mimo wszystko zakony nieustannie zwracały i nadal zwracają uwagę świata na inne wartości, na wartości nieprzemijające. Po Mszy św. przybyłe siostry i goście złożyli s. Adelbaldzie życzenia, a następnie radowaliśmy się przy wspólnym posiłku, śpiewach i wspomnieniach. Siostra Maria Adelbalda większość swojego zakonnego życia spędziła w Kłodzku pracując w tutejszym szpitalu jako instrumentariuszka na sali operacyjnej. Dzisiaj posługuje Kościołowi cennym darem modlitwy, pielęgnując przyklasztorny ogród i pralnię. Ufamy, że Bóg pozwoli jej nadal cieszyć się zdrowiem i ubogacać wspólnotę pogodą ducha. Z serca życzymy bliskości Pana w każdym następnym dniu życia.

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 618348, dzisiaj: 193

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com