Kapituła Generalna

W dniu 15 września 2006 siostry kapitulne, uczestniczące w obradach Kapituły Generalnej naszego Zgromadzenia wybrały na stanowisko Wikarii Generalnej s. M. Reinlind Böcker z Prowincji Niemieckiej. Przełożona Generalna, siostra Sherrey Murphy, zaakceptowała ten wybór, przekazując nowo wybranej siostrze urząd Wikarii Generalnej. Tym samym s. Reinlind, jako Wikaria pełni również obowiązki Pierwszej Radnej Generalnej.

Tegoż samego dnia dokonano wyboru trzech nowych Radnych Generalnych a są nimi:
s. M. Christella Watanabe, Prowincja Japońska
s. M. Beata Kapica, Prowincja Polska
s. Mary Beth Bux, Prowincja Amerykańska

Siostra Sherrey, Przełożona Generalna przyjmując wybór nowych Radnych, które rozpoczęły okres 6-letniej kadencji, wyraziła w swym wystąpieniu podziękowanie za ich gotowość do podjęcia odpowiedzialności i służby wobec całej Międzynarodowej Wspólnoty. Jak wiadomo, dla s. M. Christelli Watanabe z Prowincji Japońskiej rozpoczął się okres drugiej już kadencji w Radzie Generalnej. Po raz pierwszy powołano tę siostrę na urząd Radnej przed sześcioma laty.

Przełożona Generalna wyraziła podziękowania ustępującym Radnym: siostrze M. Heriburg Kleinken, pełniącej dotychczas obowiązki Wikarii Generalnej, oraz siostrze M. Hildgund Pelzer. Siostry przez sześć ostatnich lat służyły na stanowiskach kierowniczych w Zarządzie Generalnym naszego Zgromadzenia, podejmując wiele wyzwań, przyczyniły się do pomnożenia dobra i realizowania celów wytyczonych na ostatniej Kapitule Generalnej w Roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 2000 A.D. Prosimy o modlitwę w intencjach naszych sióstr, aby ona wyraziła naszą wdzięczność, prośmy aby Bóg im błogosławił i udzielał potrzebnych łask na dalsze lata posługi.

Począwszy od dnia 16 września 2006 r. Zarząd Generalny oraz zebrane na obradach siostry kapitulne będą bezpośrednio zajmowały się sprawami, które wcześniej zostały zebrane w ramach wniosków i przedłożone Kapitule przez Prowincje i Regiony Zgromadzenia. Tym samym rozpoczęła się już druga część i zostaje zrealizowane drugi etap Kapituły Generalnej. Stąd ze względu na charakter obrad, tę część nazywa się Kapitułą Spraw.

Bieżąca Kapituła Generalna będzie obradowała do środy 27 września 2006 r.

Fot. 1. Nowy Zarząd Generalny. Od lewej stoją: s. Sherrey Murphy (Przełożona Generalna, USA), s. M. Reinlind Böcker (Wikaria Generalna i Pierwsza Radna), s. M. Christella Watanabe (Radna Generalna, Japonia), s. M. Beata Kapica (Radna Generalna, Polska), s. Mary Beth Bux (Radna Generalna, USA).

Fot. 2. Kościół w Domu Macierzystym w Muenster - miejsce zaprzysiężenia nowej Przełożonej Generanej i Zarządu. Nie sposób wycenić tego świętego miejsca w czasie Kapituły Generalnej.

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 337667, dzisiaj: 44

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com