Nowa Przełożona Generalna

W dniu 14 września w Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego wybrano nową Przełożoną Generalną, którą została siostra Sherrey Murphy z Prowincji Amerykańskiej.

Siostra Sherrey, będzie pełniła swoją kadencję przez sześć najbliższych lat, już jako dziesiąta z kolei Generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Szpitalnych. Do tej pory przez 12 lat siostra Sherrey pełniła obowiązki Radnej Generalnej. Na uroczyście postawione pytanie Bp. Reinharda Lettmanna, Orydnariusza Diecezji Münster, czy przyjmuje niniejszy wybór, s. Sherrey Murphy wypowiedziała: "Ufna w moc Bożej łaski i wsparta pomocą sióstr przyjmuję wybór".

Siostra Sherrey zabierając głos w swym pierwszym wystąpieniu wyraziła podziękowanie ustępującej Przełożonej Generalnej, siostrze Mary Ann Minor za 12 lat jej posługi na tym urzędzie, za pracę na rzecz Prowincji i Regionów naszego Zgromadzenia. S. Mary Anna Minor zasłynęła, jako osobowość scalająca rzeczywistość naszej międzynarodowej Wspólnoty Sióstr Franciszkanek Szpitalnych. Siostrze Mary Ann Minor chciejmy wyrazić naszą wdzięczność w modlitwie zanoszonej w jej intencjach.

Niech Pan błogosławi nowej Przełożonej Generalnej, siostrze Sherrey Murpphy i darzy potrzebnymi łaskami na drodze jej posługiwania.

Zwołana obecnie Kapituła Generalna jest najwyższą instancją ustawodawczą w Zgromadzeniu. Obraduje co sześć lat, aby dokonać wyboru kolejnej Przełożonej Generalnej Zgromadzenia i jej Rady, jak również po to, by wytyczyć cele i nadać konkretny kierunek służby podejmowanej na dalsze lata służby wobec dzisiejszego świata. Temat bieżącej kapituły ogniskuje wokół służby bliźniemu i brzmi następująco: "Nieść światu uzdrawiającą obecność Chrystusa".

Fot. 1. Siostra Sherrey Murphy OSF - nowa Przełożona Generana Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Szpitalnych.

Fot. 2. Zaprzysiężenie siostry Sherrey - nowej Generalnej. Uroczystego obrzędu dokonuje Bp. Reinhard Lettmann, Orydnariusz Diecezji Münster w Niemczech

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 378010, dzisiaj: 253

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com