Rozpoczął się rok życia konsekrowanego

"Obudźcie świat! Bądźcie świadkami odmiennego sposobu czynienia, działania, życia! Jest możliwe życie w odmienny sposób na tym świecie. Mówimy o spojrzeniu eschatologicznym, skarbach Królestwa wcielonych tutaj, na tej ziemi. Chodzi o pozostawienie wszystkiego, aby naśladować Pana." /Papież Franciszek/

Pierwsza niedziela Adwentu rozpoczyna w Kościele Rok Życia Konsekrowanego, który będzie trwał do 02 lutego 2016r. pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.
Papież Franciszek ogłosił ten Rok w listopadzie 2013r.

Między innymi wypowiedział wtedy słowa:
„życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są “żywymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego.”

Ojciec Święty Franciszek wystosował również z tej okazji list, w którym zwraca się nie tylko do osób konsekrowanych, ale również i świeckich.

„Ten Rok wzywa nas również, by przeżywać teraźniejszość z pasją.”

„Niech ten Rok Życia Konsekrowanego będzie również okazją do wyznania z pokorą, a równocześnie z wielką ufnością w Bogu, który jest Miłością (por. 1J 4,8), naszej kruchości oraz przeżywania jej jako doświadczenia miłosiernej miłości Pana; okazją do wołania do świata z mocą i świadczenia z radością o świętości i witalności większości tych, którzy zostali powołani do pójścia za Chrystusem w życiu konsekrowanym.”  /Papież Franciszek/

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 586304, dzisiaj: 1

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com