Wydarzenia

 • Nowa Przełożona Prowincjalna

  Dnia 17 listopada 2006 roku Kapituła Prowincjalna wybrała S.M. Darię jako Przełożoną Prowincjalną...

 • Siostra Daria - Przełożona Prowincjalna i jej Wikaria - siostra Bronisława

  Nowy Zarząd Polskiej Prowincji

  Dziś w sobotę, w przedostatnim dniu kapitulnego spotkania siostry dokonały wyboru nowego Zarządu naszej Polskiej Prowincji. Wsparte światłem Ducha Świętego wybrały na urząd Wikarii Prowincjalnej s.M. Bronisławę Niesłony - której podczas ostatniej Kapituły Prowincjalnej powierzono obowiązki Ekonomki Prowincjalnej...

 • Wybory nowej Przełożonej Prowincjalnej

  W ramach obrad Kapituły Prowincjalnej 2006 w piątek 17 listopada br., po uroczystej Mszy świętej Siostry dokonały wyboru nowej Przełożonej Prowincjalnej...

 • Obrady Kapituły

  W pierwszym dniu obrad 13 listopada 2006 r. o godzinie 16.00 wszystkie Siostry Kapitulne zebrały się w sali Jana Pawła II. Jako pierwsza przemówiła s.M. Rafaela Ratuszny, która przywitała wszystkich obecnych. Tym samym skierowała słowa podziękowania w stronę s. M. Beaty Kapica, za Jej prawie cztery lata pełnienia urzędu Radnej Prowincjalnej...

 • Kapituła Prowincjalna

  Zgodnie z prawem zakonnym po czterech latach od ostatniej kapituły w niedzielę 12 listopada br. zebrała się kolejna Kapituła Polskiej Prowincji Sióstr Franciszkanek Szpitalnych w Odrzychowicach k Kłodzka (diec. świdnicka)...

 • Przyjazd siostry Sherrey Murphy do Polski

  W czwartek 9 listopada br. do Domu Prowincjalnego w Ołdrzychowicach przyjechała długo oczekiwana przez Polskie współsiostry S. Sherrey Murphy, nowo wybrana Przełożona Generalna Sióstr Franciszkanek Szpitalnych. Siostra Sherrey pełni urząd Przełożonej Generalnej od dnia 14 września 2006 roku.

 • postulantka Iwona Lis

  Przyjęcie do Postulatu

  W uroczystość św. Jadwigi, Patronki Śląska Prowincja Polska Sióstr Franciszkanek przyjęła do swej wspólnoty nowe kandydatki. Oto dwie młode osoby wyraziły gotowość podjęcia drogi życia zakonnego według Reguły św. Franciszka...

 • s. M. Beata Kapica OSF. Wybrana Radną Generalną jako pierwsza Polka w 162-letniej historii Zgromadzenia

  Chcę służyć dla dobra naszej międzynarodowej wspólnoty

  15 września 2006 roku zostałam wybrana przez Kapitułę Generalną na urząd radnej generalnej. Nieco zadziwiona pytam się dlaczego? Przecież wszystko, co mam i czym jestem w zgromadzeniu, od niego otrzymałam. I tym, z nadzieją w pomoc Bożą i wsparcie współsióstr chcę służyć dla dobra całej naszej międzynarodowej Wspólnoty...

 • siostra Sherrey Murphy OSF

  Siostra Sherrey Murphy OSF

  Siostra Sherrey jest członkinią Amerykańskiej Prowincji. W 162-letniej historii naszego Zgromadzenia jest drugą Przełożoną Generalną wywodzącą się Ameryki. Przez sześć ostatnich lat służyła jako Wikaria Generalna. Wybrana na Przełożoną Generalna zastąpiła na urzędzie s. Mary Ann Minor OSF, która przez 12 lat pełniła swą posługę jako pierwsza Amerykanka i jednocześnie, jako pierwsza Przełożona Generalna wybrana spoza Niemiec w całej historii Zgromadzenia!

 • Dowiedz się więcej
 • Kalendarz
 • Odwiedziny

  Wszystkie: 389150, dzisiaj: 15

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com