Znak Tau

Znak naszej współprzynależności i naszej franciszkańskiej duchowości. Jednolity znak Tau w swej symbolice wyraża bogactwo przeszłości, a równocześnie pewne wyzwanie na przyszłość.
jest najmniejszą literą alfabetu greckiego. Od dawien dawna jest to znak życia i w Biblii ma szczególne znaczenie. Już w Starym Testamencie Prorok Ezechiel znakiem T oznacza ludzi wybierających wyzwolenie i odnowę życia(Ez9,4),a w Apokalipsie ten znak wybrania otrzymują ci, którzy przyznają się do Chrystusa(Ap7,2-3). T przypomina również krzyż. Jest on paschalnym znakiem naszego Odkupienia i obietnicy dla wszystkich, którzy oczekują nowego życia od Boga. Święty Franciszek ukochał ten znak szczególnie. Nim błogosławił ludzi, podpisywał listy. Znakiem T św. Franciszek oznaczał również drzewa i zwierzę ta, umieszczał go na rzeczach i budynkach. W ten sposób T stało się znakiem ruchu franciszkańskiego, gdyż „franciszkowi ludzie” idą przez świat z posłaniem pokoju i wolności. W tym znaku nasz stosunek do stworzeń i rzeczy nacechowany jest duchem ubóstwa i szacunku. Sznur z węzłami, otaczający T , jest dalszą oznaką naszej przynależności do Rodziny Franciszkańskiej . Trzy węzły, symbolizujące 3 rady ewangeliczne, wyrażają to, iż naśladujemy Chrystusa przez życie w ubóstwie, posłuszeństwie i dziewiczej czystości wiążąc się dobrowolnie z naszą Wspólnotą Zakonną. Sznur w formie okręgu, otaczający T, symbolizuje okrąg Ziemi, a tym samym międzynarodowość naszego Zgromadzenia. Równocześnie ukazuje owo skupienie się wokół Chrystusa-naszego centrum , dzięki Któremu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy ( ...).Dzięki Chrystusowi możliwa jest nasza zwartość i jedność. Obraz Matki Bożej z Telgte wygrawerowany jest na odwrotnej stronie jednolitego znaku, wskazuje on na miejsce założenia naszego Zgromadzenia. Tak jak Ojciec Krzysztof Bernsmeyer widzimy w Maryi towarzyszkę na drodze naśladowania Jej Syna- naszego Pana i Brata.


  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 563562, dzisiaj: 65

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com