Formacja

Życie w naszym Zgromadzeniu zaczyna się w pre - nowicjacie, rozwija się w nowicjacie i dojrzewa w życiu ślubami. Ostateczne włączenie do Zgromadzenia dokonuje się poprzez śluby wieczyste.

Pre-nowicjat to pierwsze kroki we wspólnocie zakonnej. Dziewczyna, która wstąpiła do Zgromadzenia – tzw. pre – nowicjuszka nie nosi jeszcze habitu i welonu, ale skromny zwykły strój. Rozpoczyna poznawanie życia zakonnego poprzez modlitwę i pracę. Uczy się wspólnoty, wzrastania w Panu i w zwykłych ludzkich relacjach. To czas jej rozeznawania i pogłębiania decyzji wyboru drogi powołania. Czas ten trwa on od sześciu do dwudziestu czterech miesięcy.

Bezpośrednio po nim rozpoczyna się nowicjat, który jest fundamentem życia zakonnego. Pre – nowicjuszka otrzymuje habit, biały sznur na którym nie ma jeszcze węzłów, biały welon i nowe imię, czyli imię zakonne. Budzi ono zazwyczaj wiele emocji i radości.

W naszym Zgromadzeniu nowicjat trwa dwa lata. Pierwszy jest rokiem kanonicznym. Drugi to czas apostolatu, gdzie nowicjuszka ma możliwość doświadczenia pierwszej pracy apostolskiej w jednym z naszych domów.

Nowicjat jest uprzywilejowanym czasem formacji.

  • Coraz głębiej poznaje się i praktykuje franciszkański sposób życia.
  • Czas odosobnienia i ciszy pomaga w formacji  umysłu i serca w duchu Zgromadzenia, by po dobrym przygotowaniu móc rozpocząć wierne życie drogą rad ewangelicznych.

Nowicjat kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych: ubóstwa, posłuszeństwa i czystości.

Tu właśnie pojawia się już czarny welon, znak tau – symbol naszego zgromadzenia i trzy węzełki na sznurze, które symbolizują złożone śluby. Nowicjuszka rozpoczyna czas zwany junioratem.
Jest to czas dalszego dojrzewania na drodze zakonnego życia. Pomaga przygotować się do ślubów wieczystych. Rozpoczyna się w dniu złożenia pierwszych ślubów zakonnych,  które odnawiane są przez 5 lat. Okres junioratu kończy się profesją wieczystą.

Formacja permanentna jest ostatnim etapem formacji zakonnej i trwa do końca życia. Obejmuje ona całego człowieka powołanego, stającego się każdego dnia „człowiekiem nowym”, obejmuje swym zasięgiem życie duchowe, wspólnotowe i apostolskie każdej siostry.

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 632021, dzisiaj: 49

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com