Znaczenie Logo

Symbolika Znaku

 

Gołąbek - symbolizuje Ducha Świętego, który jest Panem, Ożywicielem i Dokonawcą. Z jego natchnienia powstały księgi Pisma świętego. Z jego mocy „Słowo zamieszkało między nami”. Poprzez teksty biblijne Duch Święty oddziaływuje na tych, którzy je czytają, i którzy ich słuchają. On przekazuje ludzkości odwieczną Mądrość zawartą w księgach natchnionych. Duch Święty udziela człowiekowi siły do życia zgodnego z myślą Bożą.

Otwarta księga - wskazuje na Pismo święte i zachęca do tego, by po nie sięgać i je czytać. Tylko w ten sposób można czerpać ze źródła życia, którym jest słowo pochodzące od Boga.

Znak T (Tau) - przypomina Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który uniżył samego siebie aż do śmierci, by ludzką naturę podnieść z nędzy grzechu i zagubienia (Flp 2,8-9.11). Dla św. Franciszka z Asyżu TAU było znakiem Bożego miłosierdzia okazanego człowiekowi oraz zachętą do odnowy życia przez pokutę i jedność z Ukrzyżowanym. TAU oznacza miłość Bożą oraz służbę najuboższym w imię Jezusa. Dlatego wspólnoty franciszkańskie wybrały ten znak, aby wskazać, że  dążą do naśladowania Chrystusa ubogiego, ukrzyżowanego i służebnego.

M - wskazuje na Maryję, Matkę Jezusa. Ona przyjęła Słowo zwiastowania. Przez nią „Słowo stało się Ciałem”. Ona wypełniła odczytane zamiary Boże: „Niech mi się stanie według Twego słowa”. Maryja żyła w jedności ze Słowem i realizowała Boże Objawienie jako pokorna Służebnica Słowa.

Napis łaciński: LECTIO DIVINA - zachęca do nabożnego czytania Pisma świętego, do uważnego wsłuchiwania się w zamysły Boże względem każdego i każdej z nas.

Znak opracował graficznie: Przemysław Sławik

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 640558, dzisiaj: 149

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com