Świadectwo 24

Od 25 do 27 sierpnia 2017 r. (piątek – niedziela) w Domu Sióstr Franciszkanek Szpitalnych we Wrocławiu odbyła się druga sesja  Lectio Divina. Uczestnicy wraz z Ojcem Witoldem Bołd OFM oraz Siostrą Samuelą wsłuchiwali się w tekst Ewangelii według św. Jana, który przedstawia Jezusa w rozmowie z Samarytanką przy studni Jakubowej blisko miasta Sychar. W słowach, które wypowiadali - biorący udział w spotkaniu w ramach podsumowania - przeważała radość, optymizm, odwaga do życia i jedności z Jezusem, a także przemiana doznana w sakramencie pokuty.

Uczestnictwo w Lectio Divina było dla mnie wielkim czasem duchowej przemiany. Dzięki tej modlitwie zobaczyłam ogromną moc i potęgę Słowa Bożego. Poczułam ogromną radość w moim sercu i wielką Miłość Boga w sakramencie spowiedzi. Był to wspaniały czas spotkania żywego Jezusa w posłudze kapłana. Chwała Panu!!!!

Ania

 

Ostatnie spotkanie Lectio Divina pozwoliło mi spotkać się z Jezusem Chrystusem, tak jak Samarytanka spotkała Jezusa przy studni Jakubowej. W głowie ciągle miała słowa „Daj mi pić”, co odczytywałam jako oddaj mi całą siebie, pozwól mi wejść w każdą sferę twojego życia, a ja Cię poprowadzę ku życiu wiecznemu. Mam tylko czerpać Jezusa Chrystusa poprzez Słowo Boże, Komunię świętą. Te słowa przyniosły radość, szczęście, poczucie bezpieczeństwa. Ważne były także dla mnie przeczytane słowa: Bóg jest Duchem: potrzeba więc, aby czciciele oddawali mu cześć w Duchu i prawdzie” czyli mam wzywać Ducha Świętego, uwielbiać Jego, słuchać Jego natchnień i dążyć do prawdy o sobie i innych. Mi najtrudniej jest bronić prawdy, bo często wycofuję się, nie bronię się, gdy są fałszywe oskarżenia wobec mnie. Po tym spotkaniu wiem, że muszę się bronić, szanować siebie i nie dać się podeptać innym w imię obrony prawdy, bo „Prawda nas wyzwoli”.

Iwonka

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 632021, dzisiaj: 49

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com