O nas

Nabożne czytanie Pisma świętego U SIÓSTR FRANCISZKANEK SZPITALNYCH

Od ponad roku w domu Sióstr Franciszkanek odbywają się dni skupienia przeżywane w charakterze Lectio divina = Nabożnego czytania Pisma Świętego.  Grupa osób pochyla się nad fragmentami Ewangelii, by karmić swoje serce i życie mądrością Bożą. Spotkania nawiązują obrazowo do przypowieści o siewcy. Słowo Boże jest ziarnem, serce zaś ziemią, na którą pada SŁOWO.

Dom Sióstr Franciszkanek stara się stworzyć takie warunki, aby ziarno mogło wzrastać. Są nimi: cisza, wspólne wprowadzenie w charakter i wymowę tekstów biblijnych, indywidualne rozważanie fragmentów Pisma świętego, dostęp do kaplicy z możliwością adoracji Najświętszego Sakramentu oraz liturgia Eucharystii (Msza św.).

Spotkaniom patronuje Najświętsza Maryja Panna - Niewiasta słuchająca, przyjmująca i rodząca Słowo, które Ciałem się stało.

Drugim opiekunem Lectio divina jest św. Franciszek, patron zgromadzenia sióstr i miłośnik Pisma świętego. On przyjął Chrystusa i Jego Ewangelię, czyniąc z nich  centrum swojego życia. Ideał życia wspólnotowego zaproponowany przez św. Franciszka wyrósł z Ewangelii. Na niej oparł on życie swoje oraz braci, którzy do niego dołączyli. Ewangelii nie komentował, lecz przekształcał w działanie. Św. Franciszek realizował ją bezpośrednio, rozważając i medytując tekst święty. W ten sposób słowo dojrzewało w nim do czynu. Tomasz z Celano tak pisze: „nie był tylko głuchym słuchaczem Ewangelii, ale wszystko, co słyszał, zachowywał w chwalebnej pamięci i starał się wypełnić dokładnie, co do litery (Życiorys pierwszy 22).

Św. Franciszek odkrył, że w sercu Księgi Życia znajduje się Bóg, który poszukuje każdego człowieka, a szczególnie tego najbardziej zagubionego. Bóg obecny na kartach Pisma świętego to ten, który stale porusza się w stronę człowieka. Bóg ciągle szuka możliwości, aby do człowieka dotrzeć. Czytając Biblię idziemy na spotkanie z przychodzącym Bogiem, a figura św. Franciszka, znajdująca się przed naszym wrocławskim domem zakonnym, wita uczestników pokojem oraz dobrocią („PAX ET BONUM”), i zachęca do Lectio divina.

 

Jak dojechać?
Dom Sióstr Franciszkanek znajduje przy ul. Kłodzkiej 25, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie

Terminy spotkań:
Informacje o terminie spotkań można uzyskać pod nr telefonu: 518 969 862

Najbliższe sesje:

19-21.11.2021r. – Ołdrzychowice Kłodzkie
28-30.01.2022r. - Ołdrzychowice Kłodzkie
18-20.03.2022r. - Ołdrzychowice Kłodzkie
13-15.05.2022r. - Ołdrzychowice Kłodzkie
12-17.07.2022r. - Ołdrzychowice Kłodzkie

Spotkaj świadków Lectio divina:

„Słyszałam nieraz o Lectio divina, ale nie wiedziałam co to jest?
Po raz pierwszy zapoznałam się z tym podczas dnia skupienia. Jak słowo może porwać serce człowieka? Słowo to coś, co jet  błahe, małe, niezauważalne… Takie jest słowo ludzkie, ale nie Boże. Słowo Boże jest żywe, bo potrafi zmienić nasze życie (jeżeli je przyjmiemy). W Nim są dosłownie wszystkie odpowiedzi na pytania człowieka. Trzeba tylko czytać, słuchać i wierzyć.

Czytanie Słowa Bożego buduje więź z Panem. Jak można powiedzieć, że kogoś znam, jeżeli nie rozmawiam nigdy z Nim? Jest to dialog między wszechmogącym Jahwe, który w swojej ojcowskiej miłości pochyla się nad ukochanym prochem i lepi z niego swoje arcydzieło.

Tę więź trzeba zdobywać od nowa każdego dnia. Wymaga to trudu pszczoły i pracy mrówki. A On, Bóg,  wzmacnia obdarzając  człowiekiem tym , co ma, czyli samym sobą. W Nim jest pełnia.”

Julia, studentka

Ostatnie spotkanie odbyło się w lutym bieżącego roku. Pismo prowadziło nas do spotkań z Panem i z uczniami. Jezus według relacji w Ewangelii św. Marka, przygotowywał swoich uczniów do ostatecznej misji, która była związana z odrzuceniem przez wielkich tego świata i śmiercią na krzyżu. „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mk 8, 34-35)

Spotkaj świadków Lectio divina:
"Żywe bowiem jest Słowo Boże i skuteczne" Hbr 4,12

Staram się co dzień czytać fragment Słowa Bożego i zapamiętać choćby jedno zdanie czy jego część, po to, by wracać do tego Słowa w ciągu dnia. Wyrabiam w sobie również zwyczaj zapisywania Słowa Bożego na małych karteczkach, które zabieram ze sobą do pracy i stawiam na biurku.
Wszystko dlatego, że noszę w pamięci historię o chrześcijańskich pustelnikach, którzy potrafili jedno Boże Słowo lub zdanie powtarzać cały dzień, tydzień lub miesiąc. Po co? Żeby przemieniło ich życie i ludzki sposób myślenia. I rzeczywiście tak się działo. Słowo Boże przyjmowane z wiarą oczyszczało ich serca, sprawiało, że życie zmieniało się tak, iż ściągały do nich tłumy proszą o pomoc, rozwiązanie trudnych sytuacji, uzdrowienie Bożą mocą itp.

Słowo Boże jest żywe i skuteczne w moim życiu jedynie wtedy, kiedy w nie uwierzę ,przyjmę je jako prawdę dla mojego życia.
Przez swoje Słowo Pan Bóg wielokrotnie mówi do mnie, dodaje mi sił , okazuje swoją troskę, pociesza i podnosi, gdy jest mi ciężko. Doświadczyłam tego wielokrotnie:)
Słowo Boże ma w sobie ogromną moc. Jedyna przeszkoda, aby ta moc się okazała, to brak wiary.

Niech więc nie brakuje ani Tobie, ani mnie wiary w spotkaniu z Bożym Słowem, które jest naprawdę żywe i skuteczne!

Marzena

W dniu skupienia - modlitwa Słowem Bożym metodą lectio divina, uczestniczyłam trzy razy. Biorę udział w tych spotkaniach, gdyż spotykam się tam z Jezusem w Jego Słowie. Pan Bóg napełnia moje serce Jego obecnością.
Jestem wdzięczna Bogu za ten czas i zamierzam uczestniczyć w kolejnych spotkaniach. Zachęcam do dołączenia do nas.

Wioletta

O dniu skupienia dowiedziałam się przypadkiem. Nie udało mi się przyjść od razu na spotkanie, jednak w kolejnym miesiącu już byłam. Miałam wtedy w sobie taką potrzebę wyciszenia i uspokojenia, więc chętnie skorzystałam z zaproszenia. Nie do końca wiedziałam, czego mam się spodziewać po takim dniu (i w takim dniu), a tymczasem wszystko ułożyło się we właściwy sposób. Siostra prowadząca spotkanie krok po kroku wprowadzała nas, uczestników, w kolejne etapy, a Pan Bóg dalej już działał.

Od tamtego czasu regularnie przychodzę na dni skupienia, gdyż jest to dla mnie bardzo cenny czas, obfitujący w wiele łask.

Ania

Udział w Dniu Skupienia – Lectio divina, po przeczytaniu fragmentu Pisma Świętego i bardzo głębokim wprowadzeniu przez Siostrę – jest dla mnie łaską, że mogę w pełnej ciszy (chociaż krótko) przeżyć i wsłuchać się w usłyszane Słowo Boże.

Piotr

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 648795, dzisiaj: 120

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com