Świadectwo 12

Podczas ostatniego Lectio Divina 3.12. czytaliśmy fragment Ewangelii wg św. Łukasza 1.26-38 Zwiastowanie Maryi.

Cisza i atmosfera, która towarzyszy podczas tych spotkań jest dla mnie chwilą zostawienia codziennych spraw i trosk, aby zawierzyć je Panu Bogu i zastanowić się co On chce mi przekazać.

Dla Pana Boga każdy z nas jest drogocenną perłą, trzeba tylko otworzyć dla Niego swoje serce i żyć Słowem Bożym, które On nam daje. Zwiastowanie Anioła Gabriela i powiedzenie "tak" Panu Bogu było w życiu Maryi jak wielkie trzęsienie ziemi.

My także mamy czasem swoje małe "trzęsienia ziemi". Dla mnie Pismo Święte jest wtedy pomocą, wskazówką, daje nadzieję i radość.  Świadectwa wszystkich uczestniczących są budujące i wiele wnoszą w moje życie.

                                                                                                                                                                                                                    Małgosia 

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 640556, dzisiaj: 147

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com