Świadectwo 16

Dnia 21.01.2017 roku odbyło się kolejne spotkanie czytania Pisma Świętego z cyklu Lectio Divina w Oleśnie. Pochylaliśmy się nad słowami Pana Jezusa, który nad Jeziorem Galilejskim powołuje prostych ludzi – rybaków: Szymona i brata jego Andrzeja, Jakuba i brata jego Jana, aby poszli za Nim i stali się rybakami ludzi. Czytanie Słowa Bożego to dla mnie spotkanie z Bogiem, żywą Osobą, która chce mi coś powiedzieć, wskazać, co jest ważne w życiu, jak żyć, aby go nie zmarnować i być zbawionym.

Trzeba znaleźć czas na czytanie Słowa Bożego, a czas poświęcony Bogu to nie jest czas stracony. Pan Bóg działa poprzez czytanie Pisma Świętego. Wiem, że jest to odniesienie do mojego życia.

Spotkania ze Słowem Bożym ze Siostrą umacniają mnie, dodają otuchy i nadziei. Bardzo podoba mi się sposób czytania – przez pół godziny czytanie tych samych fragmentów. To w końcu nauczyło mnie, jak się rozsmakowywać Słowem Bożym. Dzięki Siostrze  zaczęłam czytać systematycznie Słowo Boże.

Podczas ostatniego spotkania szczególnie dotknęło mnie słowo: „Natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” (Łk 1,18). Wiem, że mam iść za Bogiem, drogą, która dla mnie wybrał i nie bać się, tak, jak czynili to pierwsi apostołowie. Należy świadczyć o Bogu wszędzie – myślę, że najbardziej swoim przykładem życia, postawą w różnych codziennych sytuacjach. Przyznaję się, że nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się nawiązywać w rozmowach, że jestem osobą wierzącą i Pan Bóg jest dla mnie największą wartością. Uważam, że z Panem Bogiem nie należy dyskutować, pytać się dlaczego, tylko czynić tak, jak On chce – tak, jak Szymonowi kazał wypłynąć w dzień na połów ryb (rybacy tego nie praktykowali). Ci pierwsi apostołowie szli w nieznane, zostawili wszystko i poszli za Bogiem. Myślę, że to jest piękne życie, chociaż na pewno nie jest łatwe. Chciałabym jak najwięcej słuchać, iść i czynić, tak jak mi podpowiada Pan Bóg w czytanym Słowie Bożym. Wtedy życie będzie wielką przygodą z Panem Bogiem, wartościowe i wspaniałe.

Iwona

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 640556, dzisiaj: 147

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com