Świadectwa

 • Świadectwo 9

  Pragnę podzielić się z Wami, co zmienił Pan Jezus w moim życiu...

 • Świadectwo 8

  W październikowym dniu skupienia odkrywaliśmy MIŁOSIERNE SERCE BOGA w przypowieściach opisanych w XV rozdziale w Ewangelii świętego Łukasza. Serce Boga jest sercem zatroskanym o mnie, gdy odchodzę, jest sercem poszukującym mnie z ojcowską i matczyną miłością, gdy się gubię i jest sercem obfitującym w radość, gdy powracam do ramion Ojca..

 • Świadectwo 7

  10 września odbyło się spotkanie ze Słowem Pana w ewangelii św. Mateusza 14, 22-33; 16, 13-20.

  Przypatrywaliśmy się postaci św. Piotra, który u boku Mistrza jest jak nowicjusz. Formuje siebie by stać się uczniem Jezusa, apostołem, przewodnikiem wspólnoty i skałą dla Kościoła. Piotr wie, że potrzebuje bliskości Pana, Jego spojrzenia i słowa. W naszym życiu, tak samo jak i u Piotra, przeplatają się momenty wiary, gdy Pan mówi :”Ty jesteś jak Skała i na tej skale zbuduję mój Kościół” i momenty zwątpienia kiedy wołamy :„Panie ratuj”.

  Gdy tonę w głębinach swojego strachu słyszę głos Mesjasza:” Odwagi to Ja Jestem nie bójcie się”, czy wołam gorąco „Panie ratuj”?

 • Świadectwo 6

  04 września 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach nabożnego czytania Słowa Bożego. Pochylaliśmy się nad fragmentem Ewangelii według św. Jana. Jezus u studni Jakubowej zmierza ku temu, aby ugasić duchowe pragnienia Samarytanki i wyprowadzić ją z życiowego zagubienia...

 • Świadectwo 5

  Pod koniec wakacji 27 sierpnia na naszym kolejnym spotkaniu grupy Lectio Divina pochylaliśmy się nad słowami Pana Jezusa w oparciu o Ewangelię według św. Jana: 4, 1-42 dotyczącym spotkania Jezusa z Samarytanką przy studni w Sychar. Poprzez tą scenę biblijną wpatrywaliśmy i wsłuchiwaliśmy się w Jezusa, który jest wstanie ugasić pragnienie każdego ludzkiego serca, nawet tego najbardziej zagubionego. On jest  źródłem czystej wody. On jest źródłem wody, która przywraca nam godność i nadzieję życia. On obmywa i ożywia.

  Czy moje pragnienia prowadzą mnie do osobistych spotkań z Jezusem - żywą wodą? Czy na mojej drodze są widoczne ślady prowadzące do Niego - jako źródła życia na dziś i na później?

 • Świadectwo 4

  Wakacyjno – lipcowy dzień skupienia, przeżywaliśmy z Ewangelią według św. Jana.Jezus mówi o sobie, że jest chlebem żywym. Kto będzie spożywał Jego Ciało i pił Jego Krew osiągnie życie wieczne. Czas wyciszenia stworzył możliwość do odkrywania swoich wewnętrznych pragnień i nadziei. Stawialiśmy sobie pytania: Czy na mojej drodze życia posilam się Chlebem niebieskim? Czy moje serce tęskni za Chlebem, którym jest Jezus?...

 • Świadectwo 3

  W majowym dniu skupienia towarzyszył nam św. Jan Ewangelista - umiłowany uczeń Jezusa, który pozostał wierny swojemu Mistrzowi aż do końca, aż po Krzyż. On przekazał nam obietnicę złożoną przez Jezusa, że po Zmartwychwstaniu, pośle on do nas swojego Ducha, Ducha Pocieszyciela, Ducha Parakleta. Duch Prawdy i pocieszenia pozostaje z nami, stając się światłem dla umysłu, miłością dla serca i mocą naszego działania.

 • Świadectwo 1

  12 marca odbył się kolejny dzień skupienia w ramach cyklu spotkań poświęconych czytaniu Pisma św. na sposób „lectio divina” - nabożnego wnikania w tekst biblijny w zaufaniu Duchowi Świętemu . Wśród uczestników były osoby należące do grup wstawienniczych, w tym najliczniej reprezentowana była grupa ks. Stanisława Orzechowskiego.

 • Świadectwo 2

  16 kwietnia uczstnicy czytania biblii na sposób „Lectio divina” poprowadzeni zostali przez ewangelistę św. Łukasz na drogę widącą z Jerozolimy do Emaus. Podążaliśmy tą drogą razem z dwoma uczniami. Słuchaliśmy i odkrywaliśmy, jak Jezus, cierpliwy pedagog, pochylał się nad każdym z nas, wyjaśniał nam historię naszego życia, zasiadał z nami przy stole Eucharystii i umacniał nas na drogę powrotną do „Jerozolimy” naszego codziennego życia.

 • Dowiedz się więcej
 • Kalendarz
 • Odwiedziny

  Wszystkie: 377057, dzisiaj: 59

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com