Kapituła Generalna 5-27.09.2006

Jako najwyższa instancja ustawodawcza naszej międzynarodowej wspólnoty Sióstr Franciszkanek. Jak i sześć lat temu, tak i teraz zbierze się ona w Domu Generalnym w Műnster (Niemcy). Prośmy Ducha Świętego o światło i radę na czas wyboru nowej Przełożonej Generalnej Zgromadzenia, prosimy też o modlitwę w obrad kapitulnych, aby przyniosły one dobre owoce ducha.

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 377913, dzisiaj: 156

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com