Kilka myśli z pielgrzymki opolskiej...

41 - wsza Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę do Częstochowy odbyła się w dniach 14-19.08.2017. Podczas rekolekcji w drodze towarzyszyło nam hasło: "Z Maryją idziemy głosić ewangelię miłosierdzia" oraz intencja pielgrzymki. W trakcie pielgrzymki słuchaliśmy konferencji i kazań na następujące tematy:

1.Misja ma wiele twarzy.

2.Realizacja dzieła misyjnego w diecezji.

3.Orędzie fatimskie wezwaniem na dziś.

4.Św.Br.Albert - misjonarz miłosierdzia.

5.Misyjne oblicze Kościoła - zadania dla każdego.

6.Dziś jest czas miłosierdzia.

Codziennie modliliśmy się - "Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny", Różaniec w intencjach pielgrzymów, Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Braliśmy udział w Eucharystii i nabożeństwie wieczornym. W piątek była odprawiana Droga Krzyżowa. Nasza grupa pielgrzymkowa (1 - niebieska) miała za patronkę Matkę Bożą Opolską (liczyła ok. 200 os.). Cała pielgrzymka opolska liczyła 2750 os.(w tym 54 kapłanów i 22 siostry zakonne). W naszej grupie pielgrzymkowej szło dużo dzieci w wieku szkolnym z krewnymi. Mieliśmy okazję złożyć duchowy dar w koronie Matki Bożej Częstochowskiej z okazji 300 - lecia koronacji obrazu jasnogórskiego. W drodze idąc przez wioski i miasta spotykaliśmy się z ogromną życzliwością i gościnnością mieszkańców. Dobro krążyło również wśród pielgrzymów. W pielgrzymce towarzyszyli nam księża Biskupi. W Kamieniu Śląskim ks. bp R. Pierskała mówił, aby upominać w porę i nie w porę (gdy człowiek mówi, że nie chce żyć z Bogiem).Ks. bp. A. Czaja wygłosił słowo wprowadzające w pielgrzymowanie, na rozpoczęcie pielgrzymki przy kościele św. Jacka w Opolu oraz 3 kazania podczas Mszy św. W ciągu dwóch dni ks. bp. Andrzej pielgrzymował pieszo razem z nami, będąc do dyspozycji w rozmowach indywidualnych, odpowiadając na pytania pielgrzymów, głosząc konferencje. Ks. bp. Andrzej zachęcał nas do wynagradzania za grzechy swoje i innych ludzi( jako pierwszy punkt do otwarcia się na Boga, chociaż jeszcze nie widzimy swoich grzechów).Wzywał nas do nawracania się(rugowania zła z naszego życia i wprowadzania cnót - w myśl słów z listu św. Pawła do Galatów, rozdział 5. Na Górze św. Anny kazanie głosił nam emerytowany Ks. abp A. Nossol. Zachęcał nas do modlitwy o zatrzymanie dechrystianizacji. Mówił, że tylko miłość próg wieczności przekracza. Dziś, aby być chrześcijaninem to trzeba świadczyć miłość. Zaznaczył, że jak Bóg chce to i z kamienia wyciśnie świętych. Na Górze św. Anny podczas nabożeństwa wieczornego modliliśmy się w intencji powołań zakonnych. 2 siostry mówiły świadectwo o swoim powołaniu. Na Jasnej Górze, ks. bp Andrzej Czaja wskazywał na to co robić, aby Chrystus mógł bardziej królować w naszym życiu, aby krew Jezusa przelana dla naszego zbawienia nie została zmarnowana. Można dać więcej miejsca Chrystusowi w naszym życiu przez peregrynację krzyża. Ks. Bp zachęcał, aby krzyż podarowany młodzieży z okazji Światowych Dni Młodych wziąć do parafii z poleceniem -"Miłosierdzie Pana głoście" i kontemplować. Dalej ks. Biskup kontynuował - potrzeba mocnego zaangażowania, z zaprowadzenia Królestwa Bożego w Kościele; potrzeba najpierw Jezusa wziąć w swoje serce i Nim żyć; potrzeba stawać się mocarzem Bożym, który zwycięża nie siłą, ale miłością. Codzienność nasza nie ma być programem, ale dzieleniem się miłością. Inny program, który jest kontynuacją Światowych Dni Młodzieży - to "Symeon". Polega on na odwiedzaniu osób starszych, aby zaczerpnąć od nich mądrości życia. Serce człowieka się otwiera, jak widzi (jak drugi człowiek ma ciężko ). Podzielić się z drugim człowiekiem swoim czasem. Dawać miłość za Miłość, to wtedy Kościół jest mocny. Ks. Biskup przypomniał nam,  byśmy nie bali się mówić i świadczyć o JEZUSIE, NIE BÓJMY SIĘ MOWIĆ O JEZUSIE PRZY STOLE. MODLMY SIĘ O TO , ABY OBUDZIĆ W SOBIE POSTAWĘ "MAGNIFIKAT"(raduje się duch mój w Bogu, moim  Zbawcy). Najstarsza osoba w naszej grupie pielgrzymkowej miała ponad 80 lat. Najmłodszy pielgrzym tej pielgrzymki miał kilka miesięcy. Niech będzie uwielbiony Pan Bóg przez to dobro, które się na tej pielgrzymce dokonało.

S.M.Benedykta

    

 

               

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 480089, dzisiaj: 229

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com