Modlitwy przed posiłkiem i po posiłku

W CIĄGU ROKU

1. Przed posiłkiem:
Boże, Twój Syn przyobiecał uczniom zjednoczonym w Jego Imię, że będzie wśród nich; błogosław + nas i pokarm, który będziemy spożywać oraz ustawicznie i łaskawie wspomagaj naszą rodzinę zakonną w codziennej drodze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po posiłku:
Wdzięczni za otrzymany dar, prosimy Cię, Panie, wylej na nas Ducha Twojej dobroci oraz utwierdzaj zjednoczonych w Twojej miłości, których posilasz tym samym pokarmem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. Przed posiłkiem:
Boże Dawco życia, który karmisz ptaki niebieskie i przyodziewasz lilie polne, błogosławimy Ciebie za wszystkie stworzenia i za pokarm, który będziemy spożywać oraz prosimy Cię; nie dozwól, aby komukolwiek zabrakło koniecznego pożywienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po posiłku:
Panie, który karmisz wszystko co żyje, zachowaj w Twojej miłości nas, którzy spożywaliśmy z tego stołu oraz spraw, abyśmy byli otwarci na najmniejszych naszych braci i dzielili się z nimi dobrami ziemi i bogactwami Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

3. Przed posiłkiem:
Panie, Boże nasz, Ty z miłością ojcowską troszczysz się o swoje dzieci, pobłogosław + nas i te dary, których udzielasz, i pobudź nas do prawdziwej wdzięczności za dobro tych, którzy nas wspomagają. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po posiłku:
Dziękujemy Ci Panie, za Twoje dary, które przygotowałeś w swojej Ojcowskiej dobroci tym, którzy są Twoją wyłączną własnością i chcą do Ciebie należeć teraz i na wieki. Amen.

OKRES WIELKIEGO POSTU

1. Przed posiłkiem:
Boże łaskawy, Ty przebaczasz pokutującym, i przygarniasz ich z radością, pobłogosław + ten pokarm, owoc ludzkiej pracy, i spraw, abyśmy przez nawrócenie naszych serc zasłużyli na chwałę nieba. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po posiłku:
Panie, Dawco wszelkiego dobra, w Opatrzności swojej sprawiasz, że Twoim sługom nie brakuje koniecznego pożywienia, wdzięczni za to prosimy Cię, błogosław naszych dobrodziejów i uczyń nas gotowymi do dzielenia się chlebem z braćmi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. Przed posiłkiem:
Boże nasz Ojcze, Ty posłałeś na świat pełen przemocy, Twojego Syna, który umarł, aby nam zostało przywrócone życie, pobłogosław te dary + owoc Twojej dobroci i naszego posługiwania; przemień smutek z powodu naszych win w radość Twojego przebaczenia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po posiłku:
Boże Ojcze wszechmogący, który w mądrości stworzyłeś nas i nas utrzymujesz, przyjmij naszą modlitwę dziękczynienia i kieruj naszymi krokami po ścieżkach modlitwy, pokuty i miłosierdzia, abyśmy wierni Twojemu słowu żyli w sprawiedliwości i pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 563556, dzisiaj: 59

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com