Nowy zarząd prowincji polskiej

Czas Kapituły Prowincjalnej 2014 był dla nas dobrym, Bożym czasem...

Mogłyśmy również cieszyć się obecnością i wsparciem  Sióstr z Zarządu Generalnego: S. Sherrey, S. Christy Marii oraz S.M. Beaty pośród nas. Dziękujemy bardzo za wszystko.

Dziękujemy także  o. Jackowi Kicińskiemu CMF – moderatorowi Kapituły, który towarzyszył nam i wspierał nas. Dziękujemy za modlitwę, dobre słowo i franciszkańską radość.

"Wspólnota uczniów Jezusa, to wspólnota będąca owocem modlitwy Jezusa, Jego „nieprzespanej” nocy. Ma ona charakter dynamiczny, ponieważ obowiązywało w niej prawo nieustannego wzrostu.[…]

Być uczniem Jezusa, to znaczy przyjąć Jego sposób myślenia, patrzenia i działania. Wspólnota uczniów Jezusa, to wspólnota będąca w procesie dojrzewania wiary.[…]

Wspólnota, która modli się razem, żyje razem. Niech wasze wspólnoty posiadają duszę Jezusa, Pana Młodego, który zawsze się modli w bliskiej łączności z Oblubienicą. Niech wasze wspólnoty będą każdego dnia pięknym zwierciadłem modlitwy Kościoła."  /o. Jacek Kiciński CMF/

Dziękujemy również Wam wszystkim za każdą modlitwę i gest pamięci o nas.

Podczas Kapituły Wyborczej wybrany został nowy zarząd prowincji. Posługę przełożonej prowincjalnej pełnić będzie odtąd s.M. Bonita Miozga, wikarii prowincjalnej – s.M. Daria Krawczyk oraz radnych prowincjalnych: s.M. Aleksandra Kapica, s.M. Hilaris Zawadka i s.M. Eufemia Turkiewicz.

Życzymy Siostrom wielu Bożych łask w wypełnianiu nowych zadań. Niech Pan Was umacnia, prowadzi i wspiera. Dziękujemy również Siostrom ustępującego zarządu za wiele dobra, które uczyniły dla naszej prowincji w minionej kadencji.

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 509587, dzisiaj: 116

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com