Siostra Sherrey Murphy OSF

  • siostra Sherrey Murphy OSF

    siostra Sherrey Murphy OSF

Siostra Sherrey jest członkinią Amerykańskiej Prowincji. W 162-letniej historii naszego Zgromadzenia jest drugą Przełożoną Generalną wywodzącą się Ameryki. Przez sześć ostatnich lat służyła jako Wikaria Generalna. Wybrana na Przełożoną Generalna zastąpiła na urzędzie s. Mary Ann Minor OSF, która przez 12 lat pełniła swą posługę jako pierwsza Amerykanka i jednocześnie, jako pierwsza Przełożona Generalna wybrana spoza Niemiec w całej historii Zgromadzenia!

Siostra Sherrey przyszła na świat 15 czerwca 1942 w Mitchell w stanie Południowa Dakota. W roku 1965 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Szpitalnych, gdzie w 1971 r. złożyła Śluby Wieczyste. Średnie wykształcenie uzyskała w Szkole Pielęgniarskiej im. św. Józefa w Sioux City w stanie Iowa. Następne lata to czas studiów w Marillac College w St. Louis, gdzie zdała egzamin licencjacki z pielęgniarstwa. Wyższe wykształcenie zdobyła w ramach studiów na kierunku administracyjnym na najstarszej uczelni katolickiej w Stanach Zjednoczonych - Katolickim Uniwersytecie de Notre Dame w Indianie.

Jej pierwszym zajęciem była praca na Oddziale Neurochirugicznym w Szpitalu św. Wincentego w Green Bay w stanie Wisconsin. Następne lata to przede wszystkim praca pielęgniarki, a później już, jako Oddziałowej i Przełożonej całego personelu pielęgniarskiego w szpitalu św. Jana w Springfield w stanie Illinois. Siostra służyła również szpitalu Najświętszej Maryi Panny w Decatur, stan Illinois, gdzie pełniła obowiązki asystenta dyrektora szpitala. Ponadto siostra Sherrey jako franciszkanka oddawała się obowiązkom wypływającym z przynależności do Wspólnoty Sióstr Franciszkanek. Pełniła funkcje kierownicze w ramach Konwentu św. Franciszka, jak i Wspólnoty Domu Prowincjalnego w Springfield, pełniąc obowiązki przełożonej. W Prowincji Amerykańskiej siostra Sherrey została powołana na stanowisko Referentki Powołaniowej, jak również pełniła funkcję Asystentki ds. Formacji Zakonnej. Od czasu Kapituły Generalnej w roku 1994 siostra Sherrey jest związana bezpośrednio z Zarządem Generalnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, gdzie dwa razy z rzędu została wybrana na urząd Radnej Generalnej.

  • Dowiedz się więcej
  • Kalendarz
  • Odwiedziny

    Wszystkie: 377066, dzisiaj: 68

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com