Wydarzenia

 • Kapituła Prowincjalna

  Zgodnie z prawem zakonnym po czterech latach od ostatniej kapituły w niedzielę 12 listopada br. zebrała się kolejna Kapituła Polskiej Prowincji Sióstr Franciszkanek Szpitalnych w Odrzychowicach k Kłodzka (diec. świdnicka)...

 • Przyjazd siostry Sherrey Murphy do Polski

  W czwartek 9 listopada br. do Domu Prowincjalnego w Ołdrzychowicach przyjechała długo oczekiwana przez Polskie współsiostry S. Sherrey Murphy, nowo wybrana Przełożona Generalna Sióstr Franciszkanek Szpitalnych. Siostra Sherrey pełni urząd Przełożonej Generalnej od dnia 14 września 2006 roku.

 • postulantka Iwona Lis

  Przyjęcie do Postulatu

  W uroczystość św. Jadwigi, Patronki Śląska Prowincja Polska Sióstr Franciszkanek przyjęła do swej wspólnoty nowe kandydatki. Oto dwie młode osoby wyraziły gotowość podjęcia drogi życia zakonnego według Reguły św. Franciszka...

 • s. M. Beata Kapica OSF. Wybrana Radną Generalną jako pierwsza Polka w 162-letniej historii Zgromadzenia

  Chcę służyć dla dobra naszej międzynarodowej wspólnoty

  15 września 2006 roku zostałam wybrana przez Kapitułę Generalną na urząd radnej generalnej. Nieco zadziwiona pytam się dlaczego? Przecież wszystko, co mam i czym jestem w zgromadzeniu, od niego otrzymałam. I tym, z nadzieją w pomoc Bożą i wsparcie współsióstr chcę służyć dla dobra całej naszej międzynarodowej Wspólnoty...

 • siostra Sherrey Murphy OSF

  Siostra Sherrey Murphy OSF

  Siostra Sherrey jest członkinią Amerykańskiej Prowincji. W 162-letniej historii naszego Zgromadzenia jest drugą Przełożoną Generalną wywodzącą się Ameryki. Przez sześć ostatnich lat służyła jako Wikaria Generalna. Wybrana na Przełożoną Generalna zastąpiła na urzędzie s. Mary Ann Minor OSF, która przez 12 lat pełniła swą posługę jako pierwsza Amerykanka i jednocześnie, jako pierwsza Przełożona Generalna wybrana spoza Niemiec w całej historii Zgromadzenia!

 • Kapituła Generalna

  W dniu 15 września 2006 siostry kapitulne, uczestniczące w obradach Kapituły Generalnej naszego Zgromadzenia wybrały na stanowisko Wikarii Generalnej s. M. Reinlind Böcker z Prowincji Niemieckiej. Przełożona Generalna, siostra Sherrey Murphy, zaakceptowała ten wybór, przekazując nowo wybranej siostrze urząd Wikarii Generalnej...

 • Nowa Przełożona Generalna

  W dniu 14 września w Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego wybrano nową Przełożoną Generalną, którą została siostra Sherrey Murphy z Prowincji Amerykańskiej...

 • Kapituła Generalna 5-27.09.2006

  Jako najwyższa instancja ustawodawcza naszej międzynarodowej wspólnoty Sióstr Franciszkanek. Jak i sześć lat temu, tak i teraz zbierze się ona w Domu Generalnym w Műnster (Niemcy). Prośmy Ducha Świętego o światło i radę na czas wyboru nowej Przełożonej Generalnej Zgromadzenia, prosimy też o modlitwę w obrad kapitulnych, aby przyniosły one dobre owoce ducha.

 • Kapituła Prowincjalna 11-19.11.2006

  Jak przewiduje prawo zakonne po czterech latach od ostatniej kapituły prowincjalnej zbierze się znów grupa sióstr kapitulnych wraz z delegatkami z zagranicznych prowincji naszego Zgromadzenia...

 • Dowiedz się więcej
 • Kalendarz
 • Odwiedziny

  Wszystkie: 464097, dzisiaj: 189

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com